ZX-T100QC


Quick Charge 2.0急速充电USB移动电源

额定输入:DC 5.25V 2.1A(MAX)
     DC 9.0V 2.1A(MAX)
额定输出:USB充电模式 5V/2.1A(MAX)
快速充电模式1: 9V/1.8A(MAX)
快速充电模式2:12V/1.35A(MAX)
尺寸:107 × 59 × 21.5mm
质量:约212克 ± 10克
内置电池:Lithium-ion battery(锂离子电池)
     3.7V typ.10050mAh(37Wh)